OFFLINE

Gabi Gal

@gabigal

psychic medium coach counsellor mentor guide, author medial vägledare, läser av energier och förmedlar budskap från andra sidan

TOPIC

Psychic Medium Guidance and Coaching

Get guidance through chat at the challenge you have at hand. Medial vägledning och rådgivning Sessão de acompanhamento através de chat/mensagem

Chat
$4.99 Per Minute
 
Active Now